Bebras International Challenge (Hong Kong)

比賽類別: 資訊科技 日期: 2018-11-12 至 16
性質: 校外舉辦 負責人: 馬凱雄老師、陳卓偉老師

Gold Award (top 10% in Hong Kong)
1E04 Chan Pui Yung Chloe 陳姵融1E09 Choi Ho Long 蔡浩朗1E13 Lam Tsz Ho 林子皓1E20 Lo Chun Yee 盧俊嶬1E33 Wong Chun 黃進1A13 Lam Ngai Wang 林毅泓1A27 Tang Po Ching Jasmine 鄧寶晴1A29 Tsui Wing 徐1B12 Jim Tze Lau 詹子鎏1B14 Kung Ling Kong 龔令剛1B17 Lam Sze Long 林施朗1C10 Chong Hok Hang Michael 莊學鏗1C14 Fung O See Asaph 馮奧思1C21 Lam Wai Sing Marquis 林瑋昇1D04 Chan Sin Lok 陳善樂1D12 Choi Season Yong Xin 蔡湧信1F04 Feng Yuet Long 馮悅朗1F07 Kwok Sze Yin 郭思言1F08 Kwok Tsz Kai Jevons 郭子楷1F14 Lau Yu Hin Eugene 劉宇軒1F32 Wong Ho Yan 黃浩恩1F33 Wong Po Huen 黃寶萱
Silver Award (top 20% in Hong Kong)
1E01 Au Yeuk Lam 歐若林1E02 Chan Kwan Chak 陳鈞澤1E05 Chan Tsz Hei 陳芷晞1E15 Lau Tat Shing 劉達承1E26 Pan Qi Yuan 潘岐原1E28 Sze Kwan Hon 施鈞瀚1E35 Wong Ying Sin 黃映蒨1A11 Kwok Kin Hei 郭建禧1A12 Kwong Wang Chit 鄺弘哲1A28 Tse Yat Chun Jason 謝日駿1A31 Wong Lok Yan 黃樂欣1B18 Lee Xiao Yu 李孝御1B26 Tam Yi Ting 譚衣廷1B30 Wu Jonathan Long Hei 胡朗晞1B35 Yeung Ho Ching 楊皓晴1C30 Tsim Wang Chi 詹弘之1C31 Wong Cheuk Kiu 黃卓翹1D01 Chan King Yan Ryan 陳敬恩1D05 Chan Siu Hang 陳紹亨1D18 Ip Ho Lam 葉浩林1D19 Kwok Ching Hin Alvin 郭正軒1D22 Lee Sum Ching Charis 李心靜1F05 Ho Yik Tsun 何翊蓁1F18 Lee Yik Wa Alex 李翊華
Bronze Award (top 30% in Hong Kong)
1E19 Li Yuet Yat Ian 李悅一1E21 Lo Sze Maan 盧思嫚1E29 Vong Ka Kin 王嘉建1E34 Wong Ho Ching 黃皓澄1A03 Chan Pui Him 陳霈謙1A08 Cheung Hay Tung 張希桐1A14 Lau Pok Him 劉博謙1A22 Lung Cheuk Lam 龍卓琳1A24 Ng Ka Sheung 吳家尚1A32 Wong Tsz Lung 王子龍1B02 Cheung Chung Kiu 張頌翹1B10 Hui Tsz Yan 許芷欣1B13 Ko Hoi Kiu 高凱翹1B15 Kwan Hiu Ying 關曉瑩1B16 Lai Chun Ho 黎竣皓1C19 Lam Pak Ho 林柏浩1C22 Lee Ching Yan 李晴恩1D10 Chin Chung Yin 錢宗延1D14 Chow Nga Yin 周雅妍1D21 Lam Wai Ki 林瑋琪1D28 Sit Lok Hang Perry 薛諾行1D35 Yu Lei 俞磊1F03 Fan Yan Ki 范欣淇1F20 Leung Kwan Ho 梁鈞皓1F28 Ngor Hui Wa Jacqueline 柯栩華1F31 Wan Ching Man Charmaine 尹靖文
香港培正中學電話:27119222傳真:27113201地址:香港九龍培正道20號
訪客人次:1849015© 2019 版權所有
Powered By Friendly Portal System 8.95